Kuriuo keliu eina švietimo reforma?

Posted on Updated on

2012 m. vasario 25 d. Vilniuje virš dviejų šimtų „švietimiečių“, iš visos Lietuvos, susirinko aptarti valstybinės švietimo reformos.

Apie esamas problemas ir būtinas išeitis kalbėjo socialdemokratų lyderis Algirdas Butkevičius, Vilniaus universiteto docentė dr. Giedrė Purvaneckienė, LSDP švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Rimantas Vaitkus, Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, savivaldybių atstovai, mokytojai, švietimo įstaigų vadovai.

Reikia pripažinti, jog švietimo srityje situacija tampa sunkiai valdoma.

Nuo 2004 iki 2010 metų Lietuvoje sumažėjo 10 tūkstančių mokytojų, nuo 2006 iki 2010 m. sumažėjo beveik 200 vidurinių mokyklų, nuo 2009 iki 2010 m. vaikų emigracija nuo 2966 vaikų išaugo trigubai, iki beveik 9 tūkst.

Beatodairiškas švietimo įstaigų privatizavimas, mokinio krepšelių „medžioklė“, mokytojams užkrautas betikslis popierizmas, nelanksti ugdymo įstaigų tinklo pertvarka, kaimo mokyklų naikinimas ir daugelis kitų problemų, kurios ilgiau negali būti ignoruojamos.

Konferencijos metu buvo aptarta ir būtinos imtis priemonės, suformuluotas pagrindinis nutarimas. Read the rest of this entry »

Jaunimo politika Marijampolės savivaldybėje: problemos, iššūkiai ir galimybės

Posted on Updated on

Birželio 8 d. Seime klausydamasis jaunimo reikalų departamento prie SADM vadovų, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) prezidento ir dviejų savivaldybių merų pranešimus apie jaunimo politikos situaciją ir perspektyvas Lietuvos savivaldybėse, mintyse apžvelgiau, kokia situacija yra mūsų savivaldybėje ir ko reiktų siekti. Pilnas konferencijos temos pavadinimas: jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės.

Vis tik, kad būtų galima atsispirti į priekį ir nubrėžti keletą siektinų krypčių, paminėsiu pagrindines problemas su kuriomis susiduria Marijampolės jaunimas. Tiesa, reikia pasakyti, jog šios esminės problemos, niekuo nesiskiria nuo problemų kitose savivaldybėse. Neesame kažkuo išskirtinis atvejis, tačiau kaip sakoma kiekvienam sava problema skaudžiausia. Pagrindinės problemos matomos visose savivaldybėse buvo aptartos ir konferencijoje dalyvavusio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovo Stepono Kulbausko.

Jaunimo nedarbas. Neužtenka, to, kad dėl ekonominių ir valstybės valdymo problemų naujų darbo vietų ,ypač jaunimui, nėra, dar darbuotojų atrankos sąlygos, kai darbdaviai prašo, jog jaunuolis turėtų darbo patirtį, yra užkertančios visas prieigas įsidarbinti. Na iš kur ta darbinė patirtis, kai esi tik baigęs mokslus ir pirmą kartą darbiniesi?!

Migracija. Statistikos departamento duomenimis 2010 m. iš Lietuvos emigravo 38.560 jaunų žmonių. Nors Marijampolėje mums aktuali ne tik ši problema, bet ir vidinė emigracija, kai mūsų jaunimas išvyksta į kitus miestus ne tik darbintis, bet dažniausiai ir studijuoti. Vadinasi mūsų aukštoji mokykla – kolegija, dar turi kur pasitempti kuriant patrauklias studijų programas ir užtikrinant aukštojo mokslo kokybę. Read the rest of this entry »

K. PODOLSKIS: Jaunimo atstovavimo galimybės dar labiau išsiplėtė

Posted on Updated on

Naujieji mokslo metai atnešė pasikeitimų Marijampolės savivaldybės jaunimo politikoje. Pagreitį įgauna naujai startavusi savivaldybės jaunimo užimtumo programa, o spalio pabaigoje planuojamas svarstyti naujai parengtas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) nuostatų projektą.


Apie šiuos ir kitus pasikeitimus kalbiname buvusį SJRT pirmininką ir Marijampolės savivaldybės tarybos narį Karolį Podolskį.

Redakcija) Visą keturių metų SJRT kadenciją buvai jos pirmininku, kokius pagrindinius nuveiktus darbus jaunimo politikos srityje galėtum išskirti?

(Karolis Podolskis) Manau, svarbiausias pasiekimas tai, jog buvo užtikrintas jaunų žmonių dalyvavimas sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus. Ši Taryba atvėrė kelią jaunimo atstovams patiems ginti ne tik atskirų grupių interesus, bet prisiimti atsakomybę už viso miesto jaunimo reikalus. Kadangi ankščiau tokios patirties neturėjome, SJRT tai buvo pirma kadencija, todėl ieškojome tų sričių, kurioms galėtume daryti didžiausią poveikį. Nuolatinis kontaktas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su jaunimu dirbančių institucijų atstovais leido užtikrinti, jog jaunimo klausimai būtų sprendžiami koordinuotai. Džiaugiuosi, jog jaunimo atstovai dalyvavo ir projektų finansavimo komisijų darbe, galėjo teikti pastabas, o taip pat paruošė ir naują 2011-2014 metų savivaldybės jaunimo užimtumo programą, nubrėžusią ateinančių ketverių metų veiklos gaires. Read the rest of this entry »

Keturi jaunieji politikai: jaučiamės lygiaverčiais

Posted on Updated on

Apie Savivaldybių tarybų narius kalbėti įprasta. Nenustembama pamačius jų nuotraukas, perskai­čius mintis įvairiais savivaldai svarbiais klausimais. Tačiau retai kalbama apie jų amžių, dar rečiau – akcentuojama, jog vienas ar kitas narys gyvena dar tik trečią dešimtmetį. Kaip jie atsidūrė politikoje, kas paskatino, ką veikė iki tol ir ar nesunku būti jauniausiajai mažumai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė keturi jauniausi apskrities politikai – Karolis Podolskis, Povilas Isoda, Evaldas Silickas ir Ka­rolis Raulinaitis.

Žmonių pasitikėjimas – svarbiausia paskata

Dvidešimt šešerių metų Ma­rijampolės savivaldybės tarybos narys Karolis Podolskis pasakoja, jog esminis ėjimo į Tarybą akcentas – žmonių pasitikėjimas. „Seniau priklausiau kelioms jaunimo orga­nizacijoms, įsitraukiau į aktyvaus jaunimo gyvenimą, įvairias akcijas, projektus. Patiko ši veikla, patiko padėti žmonėms, dirbti su jaunimu. Pastebėjau, kad žmonės manimi pasitiki, skatina eiti į politiką. Dėl to čia ir atsidūriau”, – pasakoja K.Podolskis.

Tarybos narys sako, jog Tarybo­je jam aktualiausi jaunimo reikalų klausimai. „Norisi, kad jaunimo reikalų taryba dirbtų produktyviai – tai vienas pagrindinių mano tikslų, nepaisant to, kad priklausau ekono­mikos ir finansų komitetui”, – sako Karolis Podolskis. Tarybos narys teigia, jog minėto komiteto veiklą pavyks suderinti su siekiu gerinti jaunimo padėtį Marijampolėje.

Paklaustas, ar nesunku Taryboje būti jauniausia mažuma, K.Podolskis teigia, jog jaučiasi lygiaverčiu. „Ne­pastebėjau, kad kiti Tarybos nariai mus bandytų pašiepti dėl to, kad esame dar „žali” – to tikrai nėra. Ži­noma, ne pirmą kadenciją dirbantys kolegos turi daug daugiau patirties, geriau viską išmano, bet esu tikras, kad pavyks ir mums jos pasisemti”, – sako Tarybos narys.

Prakalbus apie jaunojo politiko ateitį, šis aiškiai ir trumpai atsako, jog jei jaus žmonių pasitikėjimą, ir ateityje bus aktyviu politiku. Read the rest of this entry »