Karolis Podolskis. Pagrindinės Marijampolės vizitinės kortelės

Posted on Updated on

0314_Business_Man_With_Contact_Us_CardMarijampolė – Lietuvos kultūros sostinė. Jau kitais metais galėsime didžiuotis šiuo mums suteiktu pasiekimu ir demonstruojant aukštą kultūrinės veiklos lygį atkreipti visos šalies dėmesį į Sūduvos sostinę.

Tačiau reikia pripažinti, jog ne tik kultūroje esame stiprūs. Štai krepšinyje šiais metais nuskinti visi laurai – vyrų ir moterų komandos nacionalinių lygų čempionai, o futbolo komanda 2016 metų Lietuvos A lygos bronzos medalininkai. Aukštus rezultatus demonstruoja ir kitų sporto šakų atstovai.

Dar viena stiprybė – tai sugebėjimas pritraukti užsienio ir vietines investicijas, o turizmo srityje įgyvendinti projektus jau dabar masinančius vis daugiau svečių į turtingą istorinę praeitį turinčią ir patrauklią turizmo infrastruktūrą kuriančią Marijampolės savivaldybę.

Kiekviena šalis ir savivaldybė siekia išryškinti ir pabrėžti savo stiprybes ir unikalumą, pateikti savo vizitinę kortelę, kurioje atsispindėtų regiono savitumas ir patrauklumas įvairių interesų žmonėms.

Taigi, kaip galėtų prisistatyti Marijampolė Lietuvai ir pasauliui artėjančios Lietuvos kultūros sostinės 2018 proga? Arba, koki savivaldybės privalumai bėgant metams vis labiau ryškėja?

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Kairiųjų idėjų atspindys Marijampolės politiniuose sprendimuose

Posted on Updated on

„Savivaldoje nėra vietos politikai“, „savivalda – tik ūkinių klausimų administravimas“. Ne kartą tenkant išgirsti šias ir panašaus pobūdžio frazes, kyla klausimas, ar tikrai savivaldybėje be tų kasdienių „žemiškų“ ūkinių klausimų sprendimo, nėra vietos partinei ideologijai, vienokių ar kitokių politinių pažiūrų realizavimui?

Viena iš nūdienos temų „ant bangos“ – socialdemokratų partijos krizė, socialdemokratinių vertybių išsižadėjimas, nesugebėjimas vykdyti kairiosios politikos, ar kodėl ši partija Seimo rinkimuose patyrė tokį netikėtą pralaimėjimą.

Diskutuojant apie socialdemokratines vertybes norėčiau atsitraukti nuo nacionalinės plotmės ir panagrinėti konkrečiai Marijampolės atvejį, kaip savivaldybėje įgyvendinama kairioji politinė darbotvarkė ir kodėl jau daugiau kaip 15 metų marijampoliečiai pasitiki socialdemokratinėmis idėjomis, o kiekvieną savivaldybės tarybos kadenciją į tarybą išrenka vis daugiau šiai politiniai srovei atstovaujančių politikų.

Laisvė, lygios galimybės, socialinis teisingumas bei solidarumas – pamatinės socialdemokratinės politinės veiklos vertybinės gairės, kurios įpareigoja pirmiausia skirti dėmesį paprastiems darbininkams, socialiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, moterų teisių užtikrinimui, vaikų teisių apsaugai, švietimui, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui.

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Tarybos darbotvarkėje Marijampolės įstaigų pertvarka

Posted on Updated on

BeFunky Collage
Įstaigų veiklos kokybės gerinimas – viena iš svarbiausių savivaldybės gyventojams atstovaujančių politikų užduočių.
Sveikintina, jog praeitais metais sujungus Marijampolės dailės ir muzikos mokyklas neketinama sustoti ir toliau siekiama, jog viešosios paslaugos gyventojams būtų teikiamos sistemiškai užtikrinant kokybę ir prieinamumą.
Marijampolės taryba žengia dar drąsesnius žingsnius ir jau kitą pirmadienį ruošiasi svarstyti Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro prijungimą prie Marijampolės kultūros centro bei Marijampolės autobusų stoties prijungimą prie Marijampolės autobusų parko.
Optimizavimas, sujungimai, reorganizacijos – tai procesai, kurie patys savaime nėra vertybė. Tam pirmiausia turi būti labai aiškios priežastys.
Todėl verta panagrinėti, kodėl buvo būtent taip nuspręsta?
Vertinant abiejų kultūros centrų veiklos nuostatus aiškiai matyti, jog veiklos tikslai ir uždaviniai yra identiški. Kaip rašoma Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos nuostatuose – pagrindinis centro veiklos tikslas ir uždavinys yra tenkinti savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą laisvalaikį bei pramoginius renginius.
Jeigu panagrinėsime Marijampolės kultūros centro veiklos nuostatus, pamatysime, jog daugelis tikslų ir uždavinių yra tokie patys.
Tai suponuoja išvadą, jog sujungus šias įstaigas į vieną darinį, optimizavus žmogiškuosius bei finansinius išteklius, būtų užtikrinamas ne tik bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, bet ir efektyvesnis paslaugų valdymas.

Read the rest of this entry »

Marijampolės savivaldybės taryba įpusėjo kadenciją: kas žadėta ir kas padaryta?

Posted on Updated on

Praėjus pusei Marijampolės savivaldybės tarybos kadencijos verta apžvelgti įsipareigojimus ir padarytus darbus. Todėl pateikiu valdančiųjų programos įsipareigojimus ir kaip jie atsispindi realybėje 2017 metais.  
 Buvo ŽADĖTA sukurti tinkamą infrastruktūrą Laisvojoje ekonominėje zonoje ir ieškoti investuotojų – PADARYTA. Sutvarkyta teritorija ir pasirašyta sutartis su Danijos langų ir durų gamintojais, įmone „Dovista“. Toliau kalbamasi su kitais investuotojais.
 Buvo ŽADĖTA sutvarkyti teritorijas prie turgavietės, kompleksiškai sutvarkyti V. Kudirkos, P. Vaičaičio gatves, teritorijas prie Vytauto, P. Armino ir Aušros gatvių sankirtos. Kaip matom – DAROMA
 Buvo ŽADĖTA užbaigti požemines geležinkelių pervažas Gedimino, Aušros ir P. Arminio gatvėse, įrengti pėsčiųjų perėją Saulės gatvėje – PADARYTA ( išskyrus Armino pervažą, kurią PLANUOJAMA atidaryti jau po poros mėnesių)
 Buvo ŽADĖTA tvarkyti automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus prie namų – šiais metais tam skirta 450 tūkst. eurų. Tai yra dvigubai daugiau lėšų, nei buvo skirta praeitais metais. PAŽADAS VYKDOMAS Read the rest of this entry »

Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Karolis Podolskis susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarė naujai priimto Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas

Posted on Updated on

2017 metų sausio 17 dieną įsigaliojęs Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas įpareigojo savivaldybes nuo šių metų peržiūrėti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą ir įtvirtinti visa darbo apmokėjimo sistemose.
Naujojo įstatymo tikslai – padidinti mažiausiai uždirbančių kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį; nustatyti, kad pastovioji darbo užmokesčio dalis priklausytų nuo darbo sudėtingumo, kvalifikacijos, atsakomybės, sukauptos profesinio ar vadovaujamo darbo patirties; siekti, kad darbuotojas gautų orų pastovų darbo užmokestį, o kintamoji dalis tikrai būtų tik papildoma, paskatinamoji dalis; paskatinti socialinį dialogą tarp vadovų ir darbuotojų.
Savivaldybės pradėjusios taikyti šias įstatymo nuostatas susidūrė su įvairiais klausimais, todėl dėl aiškesnio šio įstatymo vertinimo LR Vyriausybės atstovai susitiko ir aptarė įstatymo nuostatas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.