Pagrindinis

K. PODOLSKIS: Jaunimo atstovavimo galimybės dar labiau išsiplėtė

Posted on Updated on

Naujieji mokslo metai atnešė pasikeitimų Marijampolės savivaldybės jaunimo politikoje. Pagreitį įgauna naujai startavusi savivaldybės jaunimo užimtumo programa, o spalio pabaigoje planuojamas svarstyti naujai parengtas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) nuostatų projektą.


Apie šiuos ir kitus pasikeitimus kalbiname buvusį SJRT pirmininką ir Marijampolės savivaldybės tarybos narį Karolį Podolskį.

Redakcija) Visą keturių metų SJRT kadenciją buvai jos pirmininku, kokius pagrindinius nuveiktus darbus jaunimo politikos srityje galėtum išskirti?

(Karolis Podolskis) Manau, svarbiausias pasiekimas tai, jog buvo užtikrintas jaunų žmonių dalyvavimas sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus. Ši Taryba atvėrė kelią jaunimo atstovams patiems ginti ne tik atskirų grupių interesus, bet prisiimti atsakomybę už viso miesto jaunimo reikalus. Kadangi ankščiau tokios patirties neturėjome, SJRT tai buvo pirma kadencija, todėl ieškojome tų sričių, kurioms galėtume daryti didžiausią poveikį. Nuolatinis kontaktas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su jaunimu dirbančių institucijų atstovais leido užtikrinti, jog jaunimo klausimai būtų sprendžiami koordinuotai. Džiaugiuosi, jog jaunimo atstovai dalyvavo ir projektų finansavimo komisijų darbe, galėjo teikti pastabas, o taip pat paruošė ir naują 2011-2014 metų savivaldybės jaunimo užimtumo programą, nubrėžusią ateinančių ketverių metų veiklos gaires. Read the rest of this entry »

Advertisements

Keturi jaunieji politikai: jaučiamės lygiaverčiais

Posted on Updated on

Apie Savivaldybių tarybų narius kalbėti įprasta. Nenustembama pamačius jų nuotraukas, perskai­čius mintis įvairiais savivaldai svarbiais klausimais. Tačiau retai kalbama apie jų amžių, dar rečiau – akcentuojama, jog vienas ar kitas narys gyvena dar tik trečią dešimtmetį. Kaip jie atsidūrė politikoje, kas paskatino, ką veikė iki tol ir ar nesunku būti jauniausiajai mažumai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė keturi jauniausi apskrities politikai – Karolis Podolskis, Povilas Isoda, Evaldas Silickas ir Ka­rolis Raulinaitis.

Žmonių pasitikėjimas – svarbiausia paskata

Dvidešimt šešerių metų Ma­rijampolės savivaldybės tarybos narys Karolis Podolskis pasakoja, jog esminis ėjimo į Tarybą akcentas – žmonių pasitikėjimas. „Seniau priklausiau kelioms jaunimo orga­nizacijoms, įsitraukiau į aktyvaus jaunimo gyvenimą, įvairias akcijas, projektus. Patiko ši veikla, patiko padėti žmonėms, dirbti su jaunimu. Pastebėjau, kad žmonės manimi pasitiki, skatina eiti į politiką. Dėl to čia ir atsidūriau”, – pasakoja K.Podolskis.

Tarybos narys sako, jog Tarybo­je jam aktualiausi jaunimo reikalų klausimai. „Norisi, kad jaunimo reikalų taryba dirbtų produktyviai – tai vienas pagrindinių mano tikslų, nepaisant to, kad priklausau ekono­mikos ir finansų komitetui”, – sako Karolis Podolskis. Tarybos narys teigia, jog minėto komiteto veiklą pavyks suderinti su siekiu gerinti jaunimo padėtį Marijampolėje.

Paklaustas, ar nesunku Taryboje būti jauniausia mažuma, K.Podolskis teigia, jog jaučiasi lygiaverčiu. „Ne­pastebėjau, kad kiti Tarybos nariai mus bandytų pašiepti dėl to, kad esame dar „žali” – to tikrai nėra. Ži­noma, ne pirmą kadenciją dirbantys kolegos turi daug daugiau patirties, geriau viską išmano, bet esu tikras, kad pavyks ir mums jos pasisemti”, – sako Tarybos narys.

Prakalbus apie jaunojo politiko ateitį, šis aiškiai ir trumpai atsako, jog jei jaus žmonių pasitikėjimą, ir ateityje bus aktyviu politiku. Read the rest of this entry »