Politika

Valdančiųjų kadrų politika – chaosas visais lygmenimis

Posted on Updated on

Šimtai specialistų paliktų ant gatvės po apskričių administracijų panaikinimo, dešimtys naujų politinio pasitikėjimo etatų kiekvienoje Vyriausybės ministerijoje, „partiniai valymai“, nesibaigiančios įstaigų reformos, „sumušti“ visi Vyriausybės ir Seimo nepopuliarumo rekordai. Tai tik keletas valstybės valdymą iliustruojančių pavyzdžių, kuriais gali pasigirti kadenciją baigianti Andriaus Kubiliaus Vyriausybė.

Paaiškėjo, jog valstybę valdyti, priimant tinkamus sprendimus nėra taip paprasta.

Seimo Pirmininko kėdę „matavosi“ „šoumenas“, dabartinis liberalcentristas Arūnas Valinskas –nepavyko. Seimo narių jis buvo atstatydintas iš posto dėl politinės kultūros stokos ir galimų ryšių su nusikalstamo pasaulio atstovais. Už Seimo kadencijos pradžioje įvykdytas „naktines“ mokesčių reformas, skatinusias bedarbystės augimą, mokesčių slėpimo tikimybės didėjimą bei socialinius neramumus, buvo „nuimtas“ ir į Briuselį išsiųstas tuometinis finansų ministras Algirdas Šemeta.

Valdyti nepasisekė ir konservatoriui Rimantui Dagiui. Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras vienišus tėvus sugebėjo išvadinti „bambaliais“. Dėl šio pareiškimo, neatsakingai vykdomos socialinės politikos ir nuolatinių konfliktų su žiniasklaida, Prezidentės ir premjero A. Kubiliaus sprendimu, jis buvo priverstas atsistatydinti.

Dėl Prezidentės ir Seimo pirmininkės nepasitikėjimo „krito“ ir pirmi šios kadencijos sveikatos apsaugos bei užsienio reikalų ministrai. Tautos prisikėlimo partija (TPP) iš Kultūros ministrų atšaukė jų pačių deleguotą aktorių Remigijų Vilkaitį. Tai įvyko po to, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino, jog ministras supainiojo interesus dalyvaudamas sprendžiant klausimą dėl valstybės finansinės paramos skyrimo kino filmui „Atsisveikinimas“, kuriame pats ir vaidino.

Reikia pastebėti, jog nestabilumas Vyriausybės kabinetuose tiesiogiai persidavė ir į žemesniuosius valdymo lygius.

Konservatorių, liberalų ir „valinskininkų“ pradėtas valstybės tarnautojų keitimas į sau artimus funkcionierius iš Lietuvos išvarė jaunus, kompetentingus žmones, kurie jau buvo sukaupę nemenką žinių ir patirties kapitalą. Read the rest of this entry »

Advertisements

Keturi jaunieji politikai: jaučiamės lygiaverčiais

Posted on Updated on

Apie Savivaldybių tarybų narius kalbėti įprasta. Nenustembama pamačius jų nuotraukas, perskai­čius mintis įvairiais savivaldai svarbiais klausimais. Tačiau retai kalbama apie jų amžių, dar rečiau – akcentuojama, jog vienas ar kitas narys gyvena dar tik trečią dešimtmetį. Kaip jie atsidūrė politikoje, kas paskatino, ką veikė iki tol ir ar nesunku būti jauniausiajai mažumai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė keturi jauniausi apskrities politikai – Karolis Podolskis, Povilas Isoda, Evaldas Silickas ir Ka­rolis Raulinaitis.

Žmonių pasitikėjimas – svarbiausia paskata

Dvidešimt šešerių metų Ma­rijampolės savivaldybės tarybos narys Karolis Podolskis pasakoja, jog esminis ėjimo į Tarybą akcentas – žmonių pasitikėjimas. „Seniau priklausiau kelioms jaunimo orga­nizacijoms, įsitraukiau į aktyvaus jaunimo gyvenimą, įvairias akcijas, projektus. Patiko ši veikla, patiko padėti žmonėms, dirbti su jaunimu. Pastebėjau, kad žmonės manimi pasitiki, skatina eiti į politiką. Dėl to čia ir atsidūriau”, – pasakoja K.Podolskis.

Tarybos narys sako, jog Tarybo­je jam aktualiausi jaunimo reikalų klausimai. „Norisi, kad jaunimo reikalų taryba dirbtų produktyviai – tai vienas pagrindinių mano tikslų, nepaisant to, kad priklausau ekono­mikos ir finansų komitetui”, – sako Karolis Podolskis. Tarybos narys teigia, jog minėto komiteto veiklą pavyks suderinti su siekiu gerinti jaunimo padėtį Marijampolėje.

Paklaustas, ar nesunku Taryboje būti jauniausia mažuma, K.Podolskis teigia, jog jaučiasi lygiaverčiu. „Ne­pastebėjau, kad kiti Tarybos nariai mus bandytų pašiepti dėl to, kad esame dar „žali” – to tikrai nėra. Ži­noma, ne pirmą kadenciją dirbantys kolegos turi daug daugiau patirties, geriau viską išmano, bet esu tikras, kad pavyks ir mums jos pasisemti”, – sako Tarybos narys.

Prakalbus apie jaunojo politiko ateitį, šis aiškiai ir trumpai atsako, jog jei jaus žmonių pasitikėjimą, ir ateityje bus aktyviu politiku. Read the rest of this entry »