Karolis Podolskis. Jungiame aukštesnę pavarą smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui Marijampolėje

Posted on Updated on

cropped-gdr_1630.jpgNors Marijampolėje veikiančių ūkio subjektų skaičius per pastaruosius pora metų išaugo nuo 1557 iki 1659 vienetų, o pagal įmonių skaičių tenkančių tūkstančiui marijampoliečių užimame 15 vietą iš 60 savivaldybių, mes socialdemokratai, matome, jog smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) reikalingas išskirtinis dėmesys.

Išskyrę vienu iš prioritetinių tikslų savo rinkimų programoje, esame pasiruošę ateinančių ketverių metų kadencijoje ženkliai didinti smulkaus verslo finansavimą bei tobulinti savivaldybės SVV programą, taip, kad ji dar labiau pasitarnautų verslo rėmimo tikslams, esamam darbo vietų išlaikymui bei naujų kūrimui.

Nuo 2015 m. paramai SVV įmonėms paskirstėme  36,7 tūkst. Eurų.

Didžiausias ūkio subjektų skaičius Marijampolėje užsiima didmenine ir mažmenine prekyba bei transporto priemonių remontu – 425 subjektai. Palyginus Transporto ir saugojimo paslaugomis užsiima dvigubai mažiau – 214 verslo subjektų.

Didžiausia dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos buvo skiriama padengti dalį patirtų įmonės steigimo išlaidų bei padengti dalį palūkanų išlaidų už kredito institucijų suteiktas paskolas.

Be finansinės paramos galimybių matome ir būtinybe skatinti Smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimą įgyvendinant abipusiai naudingus projektus bei užtikrinant SVV įmonėms pagalbą  rengiant investicinius verslo planus, ES fondų finansavimo paraiškas ir kt.

Todėl ir toliau sieksime, kad Savivaldos ir verslo bendravimas ir bendradarbiavimas būtų pagrįstas abipusiu pasitikėjimu, nes kiekviena sėkminga įmonė kuria naujas darbo vietas, pritraukia žmones, skatina nekilnojamojo turto ir paslaugų sektoriaus augimą, prisideda prie savivaldos sociokultūrinio gyvenimo vystymo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s