Karolis Podolskis. Naujuosius mokslo metus Marijampolė pasitinka su dar didesniais siekiais

Posted on Updated on

21014204_919828411504137_4826168045645181264_o
Socialinės akcijos “Būk pirmūnas” dalyviai

Praeitą savaitę Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pristatė svarbiausias artėjančių naujų mokslo metų naujienas ir būsimus pokyčius bendrajame ugdyme.

Šie mokslo metai pasižymės ne tik tuo, jog bus dešimčia dienų ilgesni, bet ir tuo, jog visos mokyklos įgyvendins patyčių ir smurto prevencines programas.

Šiais mokslo metais abiturientai jau galės rinktis brandos darbą. Jis neprivalomas, prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau negalės būti privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo.

Kaip teigia Švietimo ministrė, tai pirmieji žingsniai link naujos vertinimo sistemos – kaupiamojo balo, kai svarbūs ne tik formalūs akademiniai pasiekimai, bet ir bendra mokinio veikla.

Kad naujieji mokslo metai jau beldžiasi ir į Marijampolę, pranašauja 9 metus iš eilės, kiekvieno rugpjūčio pabaigoje, organizuojama socialinė akcija „Būk pirmūnas“.

Praeitą savaitgalį vykusi iniciatyva, globojama Marijampolės laikinosios merės Irenos Lunskienės, pakvietė marijampoliečius paaukoti mokyklinių prekių vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų.

Gera matyti, jog žmonės nėra abejingi ir prisideda prie šios bei panašių iniciatyvų, tiki mūsų jaunimo ateitimi, gal dėl to ir turime tiek šaunių moksleivių demonstruojančių aukštus mokymosi rezultatus. Kaip pavyzdys – šiemet valstybinius brandos egzaminus laikė 729 Marijampolės savivaldybės abiturientai. Iš jų net 33 gavo maksimalų 100 balų įvertinimą.

2017 metais buvo įvertinti ne tik moksleiviai, bet ir mokymosi įstaigos. Žurnalas „Reitingai“ pristatė Lietuvos švietimo įstaigų reitingus. Tarp geriausių mokyklų Lietuvoje, nedarančių mokinių atrankų – Marijampolės marijonų gimnazija, užėmusi garbingą trečiąją vietą.

Kad Marijampolei švietimo sritis yra viena iš prioritetinių, byloja ne tik minėti pasiekimai, tačiau ir faktas, jog savivaldybės biudžete švietimui yra skiriama daugiausia investicijų.

Tad šių ir kitų metų savivaldybės planuose – švietimo įstaigų renovacija ir įvairūs atnaujinimai.

Anot laikinosios merės, pagrindiniai darbai bus užbaigti modernizuoti Petro Kriaučiūno viešąją biblioteką ir Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastatą, renovuoti Moksleivių kūrybos centrą ir Rygiškių Jono gimnazijos edukacines erdves, taip pat įgyvendinti Jono Totoraičio progimnazijos edukacinių erdvių rekonstrukcijos projektą įrengiant mokykloje liftą judėjimo negalią turintiems vaikams.

Be minėtų siekių, numatyta suremontuoti lopšelio – darželio „Rasa“ vidaus erdves bei įkurti naujas grupes lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ ir Mokolų mokykloje – darželyje, tam, kad būtų padidintas ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius.

Reikia pastebėti, jog šie įgyvendinami darbai atspindi ir Marijampolės socialdemokratų duotus pažadus rinkėjams per 2015 metų Marijampolės savivaldybės tarybos rinkimų kampaniją.

Valdančioji dauguma nuosekliai vykdo savo įsipareigojimus švietimo įstaigų atnaujinime, ikimokyklinių ugdymo įstaigų grupių skaičiaus didinime, studijų rėmimo fondo vystyme, Trečiojo amžiaus universiteto veiklos rėmime ir kitose su švietimu susijusiose srityse.

Tęstinumas sėkmingai planuojant darbus, pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektais, kuria geresnes sąlygas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, pažangai ir aukštiems pasiekimams.

Su artėjančia Rugsėjo 1-ąja!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s