Bus organizuojama gyventojų apklausa dėl Marijampolės miesto teritorijos ribų keitimo

Posted on

400px-MarijampolesSenMarijampolė ruošiasi neeiliniam įvykiui. Planuojama plėsti miesto ribas daugiau nei tūkstančiu trim šimtais hektarų – prijungti prie miesto trylika aplinkinių kaimų. Gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti apklausoje dėl miesto plėtros.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-605 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ yra numatyta ir patvirtinta nauja miesto riba. Vadovaujantis parengtu planu numatyta, kad prie Marijampolės miesto (24.12 kv. km. plotas) turėtų būti prijungta apie 1335 ha Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liepynų kaimo, Narto kaimo, Nartelio kaimo; Marijampolės seniūnijos Kumelionių kaimo, Nendriniškių kaimo, Pabaigų kaimo, Skriaudučio kaimo, Steponiškių kaimo, Trakiškių kaimo, Triobiškių kaimo; Šunskų seniūnijos Bliūdžiškių kaimo, Mokolų kaimo, Tarpučių kaimo teritorijos.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-221 „Dėl vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo ir vietos gyventojų apklausos komisijos sudarymo“ yra sudaryta komisija, kuri vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. DV-759 „Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo“, organizuos vietos gyventojų apklausą dėl Marijampolės miesto teritorijos ribų keitimo pagal parengtą planą. Sprendimu nustatyta, kad apklausos teritorija – Liudvinavo seniūnijos Liepynų kaimo, Narto kaimo, Nartelio kaimo;Marijampolės seniūnijos Kumelionių kaimo, Nendriniškių kaimo, Pabaigų kaimo, Skriaudučio kaimo, Steponiškių kaimo, Trakiškių kaimo, Triobiškių kaimo; Šunskų seniūnijos Bliūdžiškių kaimo, Mokolų kaimo, Tarpučių kaimo teritorijos.

Apklausos laikas – nuo 2013 m. gegužės 22 d. iki liepos 22 d.

Apklausos vietos – Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnija, (Liudvinavas, Vytauto g. 6), Marijampolės seniūnija (Marijampolė, Lietuvininkų g. 18), Šunskų seniūnija, (Šunskai, Varpo g. 32).

Organizuojamos apklausos būdas – gyventojų nuomonės įrašymas Vietos gyventojų apklausos dėl Marijampolės miesto teritorijos ribų keitimo pagal parengtą planą lape.

Apklausai teikiamo klausimo tekstas – „Ar pritariate Marijampolės miesto teritorijos ribų keitimui pagal parengtą planą?“ Gyventojai Vietos gyventojų apklausos dėl Marijampolės miesto teritorijos ribų keitimo pagal parengtą planą lape turės įrašyti „Pritariu (nepritariu), kad (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) teritorijos ribos būtų pakeistos pagal parengtą planą“.

Atlikus gyventojų apklausą ir atsižvelgus į gyventojų apklausos rezultatus, bus galima parengti patikslintąMarijampolės miesto teritorijos ribų keitimo planą.

Kviečiame visus nurodytos teritorijos gyventojus aktyviai dalyvauti gyventojų apklausoje!

Daugiau informacijos: tel. (8 343) 90 036, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis paminklotvarkininkas Gedeminas Kuncaitis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s