K. PODOLSKIS: Jaunimo atstovavimo galimybės dar labiau išsiplėtė

Posted on Updated on

Naujieji mokslo metai atnešė pasikeitimų Marijampolės savivaldybės jaunimo politikoje. Pagreitį įgauna naujai startavusi savivaldybės jaunimo užimtumo programa, o spalio pabaigoje planuojamas svarstyti naujai parengtas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) nuostatų projektą.


Apie šiuos ir kitus pasikeitimus kalbiname buvusį SJRT pirmininką ir Marijampolės savivaldybės tarybos narį Karolį Podolskį.

Redakcija) Visą keturių metų SJRT kadenciją buvai jos pirmininku, kokius pagrindinius nuveiktus darbus jaunimo politikos srityje galėtum išskirti?

(Karolis Podolskis) Manau, svarbiausias pasiekimas tai, jog buvo užtikrintas jaunų žmonių dalyvavimas sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus. Ši Taryba atvėrė kelią jaunimo atstovams patiems ginti ne tik atskirų grupių interesus, bet prisiimti atsakomybę už viso miesto jaunimo reikalus. Kadangi ankščiau tokios patirties neturėjome, SJRT tai buvo pirma kadencija, todėl ieškojome tų sričių, kurioms galėtume daryti didžiausią poveikį. Nuolatinis kontaktas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su jaunimu dirbančių institucijų atstovais leido užtikrinti, jog jaunimo klausimai būtų sprendžiami koordinuotai. Džiaugiuosi, jog jaunimo atstovai dalyvavo ir projektų finansavimo komisijų darbe, galėjo teikti pastabas, o taip pat paruošė ir naują 2011-2014 metų savivaldybės jaunimo užimtumo programą, nubrėžusią ateinančių ketverių metų veiklos gaires.

Kaip vertini, jau minėtą, prieš pora mėnesių startavusią Savivaldybės jaunimo užimtumo programą 2011-2014 metams?

Programa paruošta atsižvelgiant į jaunimo lūkesčius, kadangi į jos kūrimą buvo įtraukti jaunimo atstovai, tačiau koki bus galutiniai rezultatai kalbėti dar anksti. Žinoma, programa pirmuosius vaisius jau davė. Šio mėnesio pradžioje buvo paskirstyti programos 2011 metams skirti pinigai jaunimo projektų finansavimui. Projektinį finansavimą gavo 14 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, viso buvo išdalinta 19 tūkstančių litų. Tiesa ne visos teikusios paraiškas organizacijos praėjo konkurso vertinimą. Todėl norėtųsi atkreipti dėmesį, į tai, jog reikia labai atidžiai įsiskaityti į konkurso keliamus reikalavimus, kad ateityje būtų išnaudojamos programos finansinės galimybės ir jaunimas galėtų įgyvendinti savo idėjas.

(R) Remiantis jaunimo politikos pagrindų įstatymu, SJRT yra formuojama pariteto principu – iš „valdžios“ delegatų ir regioninės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų žmonių. Kaip pavyko derinti šių dviejų interesų grupių pozicijas?

(KP) Žinoma, Tarybos veiklos laikotarpiu buvo įvairių klausimų ir probleminių sričių, kur nuomonės ne visada sutapdavo. Jaunimo atstovai visada atkakliai gindavo savo nuomonę, todėl ieškodavome visiems naudingo sprendimo, o svarbiausia naudingo mūsų miesto jaunimui. Kad ir rengiant jaunimo reikalų tarybos nuostatus – vyko atkaklios diskusijos tam tikrų funkcijų bei atstovų delegavimo į Tarybą klausimais, tačiau galiausiai radome visiems priimtinus susitarimus. Tai yra natūralu, nes karštose diskusijose gimsta geriausi sprendimai.

(R) Ar Marijampolės savivaldybės atstovai visada noriai užmegzdavo dialogą su jaunimo organizacijomis?

(KP) Manau, jog dėmesys jaunimo organizacijoms visada buvo: pagalba finansuojant projektus, įvairiausių renginių globa, patalpų veiklai suteikimas ir pan. Šie ir daugybė kitų klausimų buvo sprendžiami atsižvelgiant į galimybes ir jaunimo organizacijų poreikius.

(R) Jeigu palygintume Marijampolę su kitais Lietuvos miestais, kaip manai, ar pas mus jaunimo interesai tinkamai atstovaujami?

(KP) Jaunimo lyderių ir žmonių, kuriems rūpi jaunimo reikalai, Marijampolėje yra tikrai nemažai, todėl ir atstovavimo lygis yra aukštas. Jeigu Lietuvoje yra savivaldybių, kuriose veikia tik vienas jaunimo reikalų koordinatorius, tai mūsų savivaldybėje be jaunimo reikalų koordinatoriaus aktyviai dirba ir jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ bei Jaunimo reikalų taryba. Žinoma, veikia ir komisijos susijusios su įdarbinimo, visuomeninės saugos klausimais, kuriose jaunimo atstovai turi galimybę išsakyti savo pozicijas. Taip pat šiais metais per Savivaldybių tarybų rinkimus į mūsų savivaldybės taryba buvo išrinki net 4 jauni žmonės, dalyvaujantys arba dalyvavę nevyriausybinių organizacijų veiklose. Dėl šios priežasties jaunimo atstovavimo galimybės dar labiau išsiplėtė. Turime sukūrę tvirtą pagrindą, todėl esu įsitikinęs, jog suderinus visų interesus ir kryptingai veikiant pasieksime puikių rezultatų.

(R) Kaip manai, kokie didžiausi iššūkiai laukia būsimos kadencijos SJRT iki 2015-ųjų metų?

(KP) Darbų laukia tikrai daug. Pagrindinis orientyras bus patvirtinta 2011-2014 metų jaunimo užimtumo programa, kurioje daug dėmesio skiriama švietimo, sporto ir neformaliojo ugdymo įstaigų jaunimui, siekiama įsteigti atvirą jaunimo centrą, skatinti vaiko dienos centrų kūrimąsi seniūnijose, bus remiama jaunimo organizacijų veikla, skatinami jauni verslininkai ir daugybė kitų priemonių. Numatyti darbai tikrai svarbūs ir atsakingi, todėl naujosios kadencijos SJRT turės demonstruoti ypatingą susiklausymą, kad galėtų skatinti sklandų užimtumo programos įgyvendinimą.

(R) Ačiū už pokalbį.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s