Jaunimo politika Marijampolės savivaldybėje: problemos, iššūkiai ir galimybės

Posted on Updated on

Birželio 8 d. Seime klausydamasis jaunimo reikalų departamento prie SADM vadovų, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) prezidento ir dviejų savivaldybių merų pranešimus apie jaunimo politikos situaciją ir perspektyvas Lietuvos savivaldybėse, mintyse apžvelgiau, kokia situacija yra mūsų savivaldybėje ir ko reiktų siekti. Pilnas konferencijos temos pavadinimas: jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės.

Vis tik, kad būtų galima atsispirti į priekį ir nubrėžti keletą siektinų krypčių, paminėsiu pagrindines problemas su kuriomis susiduria Marijampolės jaunimas. Tiesa, reikia pasakyti, jog šios esminės problemos, niekuo nesiskiria nuo problemų kitose savivaldybėse. Neesame kažkuo išskirtinis atvejis, tačiau kaip sakoma kiekvienam sava problema skaudžiausia. Pagrindinės problemos matomos visose savivaldybėse buvo aptartos ir konferencijoje dalyvavusio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovo Stepono Kulbausko.

Jaunimo nedarbas. Neužtenka, to, kad dėl ekonominių ir valstybės valdymo problemų naujų darbo vietų ,ypač jaunimui, nėra, dar darbuotojų atrankos sąlygos, kai darbdaviai prašo, jog jaunuolis turėtų darbo patirtį, yra užkertančios visas prieigas įsidarbinti. Na iš kur ta darbinė patirtis, kai esi tik baigęs mokslus ir pirmą kartą darbiniesi?!

Migracija. Statistikos departamento duomenimis 2010 m. iš Lietuvos emigravo 38.560 jaunų žmonių. Nors Marijampolėje mums aktuali ne tik ši problema, bet ir vidinė emigracija, kai mūsų jaunimas išvyksta į kitus miestus ne tik darbintis, bet dažniausiai ir studijuoti. Vadinasi mūsų aukštoji mokykla – kolegija, dar turi kur pasitempti kuriant patrauklias studijų programas ir užtikrinant aukštojo mokslo kokybę.

Apsirūpinimas būstu. Apie būsto įsigijimo galimybes net nešnekėsiu, nes tikriausiai yra tik dvi galimybės: įsiskolinti bankams arba N metų (priklausomai nuo uždarbio dydžio) dirbti užsienyje. Tačiau problema išlieka ir su butų nuoma. Nors iš esmės nuomos kainos kritę (ypač regioniniuose miestuose), tačiau, kaip rodo statistika – Lietuvoje 52 proc. jaunų žmonių negali palikti tėvų namų dėl per didelių nuomos kainų (čia reikia atsižvelgti ir į galutinę nuomojamo ploto kainą, kai įsiskaičiuoja visi komunaliniai mokesčiai, ypač žiemą). Nedideles pajamas gaunantys jauni žmonės nėra pajėgūs spręsti šios problemos.

Nusikalstamumas, žalingi įpročiai. Čia tikriausiai ta amžina problema, kuriai reikia taikyti tiek prevencines, tiek padarinių šalinimui skirtas priemones, kad mūsų jaunimas būtų sveikas ir saugus. Kaip konferencijoje teigė SADM atstovas pagrindinis tikslas yra stabilizuoti žalingų įpročių mastą jaunimo tarpe. Tačiau aš manau, jog ne stabilizuoti, t.y. pažaboti tarkim narkomanijos atvejų skaičių (kad jie nedidėtų) reikia, bet ir siekti, kad tas skaičius nuolatos mažėtų.

Jaunimo laisvalaikis. Nors mes turime išplėtotą sporto infrastruktūrą, galimybę užsiimti įvairia menine saviraiška, tačiau jaunimo laisvalaikio srityje vis tik yra kur pasitempti. Pirmas dalykas – tik 6 proc. mūsų mieste gyvenančių jaunuolių dalyvauja jaunimo organizacijų veikloje. Tai rodo, jog organizacijų veikla Marijampolės jaunimą nedomina arba domina nepakankamai. Į šitą problemą raginčiau ypatingai atkreipti dėmesį Marijampolės jaunimo organizacijų tarybą „Apskritasis stalas“ bei būsimą naująją Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Žinoma, ir pačioms jaunimo organizacijoms galvojant kaip patraukliai pateikti savo vykdomas veiklas, kad jos sudomintų neįsitraukusį jaunimą, reikia rūpintis.

Dalis nesutvarkytų sporto aikštelių prie daugiabučių, nepilnai išnaudojamas sporto salių naudojimosi laikas (ypač vasaros metu), retas diskotekų organizavimas, atviros laisvalaikio erdvės nebuvimas, tai eilė papildomų klausimų, kurie turi būti sprendžiami.

Kur judėsime toliau?

Turbūt vienas ir pagrindinis klausimas, kurį akcentuočiau siekiant efektyvaus jaunimo politikos įgyvendinimo mūsų mieste, tai yra gebėjimas susitarti jaunimo, savivaldybės administracijos ir savivaldybės valdžios atstovams. Susitarti dėl esminių politikos krypčių, dėl netolimų ir atvirkščiai – ilgalaikių tikslų. Tokia, kokią turime situaciją šiandieną – tęstis negali. Kategoriškai užsidarydami savo interesų rėmuose, problemų neišspręsim. Galų gale, atsiradęs konfliktas tarp jaunimo organizacijų ir savivaldybės atstovų stabdo jaunimo politikos plėtros savivaldybėje procesą ir neužtikrina jaunimo reikalų sprendimo bei taip būtino jaunimo interesų atstovavimo. Kuo ilgiau nebus priimtas sprendimas dėl jaunimo reikalų tarybos sudėties, tuo ilgiau ribosime tolimesnių projektų ir jaunimo užimtumo programos įgyvendinimą.

Turime siekti, kad:

būtų stiprinamos jaunimo organizacijos sudarant galimybę joms steigtis, užtikrinant kiekvienais metais augantį finansavimą jų veikloms, užtikrinant jų veiklos kokybės gerinimą. Puikus šiandienos pavyzdys – Jonavos rajono savivaldybės pagalba savo rajono jaunimo organizacijoms kompensuojant organizacijų steigimosi išlaidas. Kitaip sakant, kadangi steigiantis asociacijai susidaro nemenkos išlaidos (iki 500 lt.) už notaro, registrų centro ir kt. paslaugas, tai savivaldybė tas patirtas finansines išlaidas naujai įsisteigusiai jaunimo organizacijai kompensuoja. Kaip minėjo Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, nors tokių organizacijų per metus būna daugiausia iki penkių, tačiau tai nemenka pagalba ir paskatinimas jaunimui jungtis į oficialiai organizuotą veiklą.

būtų stiprinama jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ veikla. Tiek konsultacijų, tiek metodine, tiek finansine pagalba būtina užtikrinti, šios organizacijos kokybišką veiklą, kad ji atlieptų šiandienos Marijampolės jaunimo organizacijų ir neformalaus jaunimo poreikius ir kad iš šios vienijančios jaunimo organizacijas jaunimo tarybos būtų reali ir visapusiška nauda organizacijoms. Kitas dalykas, kurio aš neprimetu jaunimo organizacijų tarybai, tačiau manau, jog ji sparčiai turėtų siekti vienyti kuo daugiau Marijampolės jaunimo organizacijų formaliai, o ne neformaliai tampriai bendradarbiauti su institucijomis dirbančiomis su jaunimu. Praktika rodo, kad „Apskritasis stalas“ šiuo metu yra tarp dangaus ir žemės. Nors pretenduoja į Tarybos vienijančios Marijampolės jaunimo organizacijas statusą, tačiau šiuo metu vienija tik 21 vieną jaunimo organizaciją. Todėl vienijimo vaidmenį, asmeniškai aš, priskirčiau tik prie sąlyginio. Kad nekiltų niekam klausimų, manau, jog ši jaunimo organizacijų taryba turi siekti apjungti daugumą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kad jaunimo balsas, kokiame formate jis bebūtų, sklistų iš vienos varpinės ir garsiai.

būtų palaikomas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas. Pirmiausia noriu pasakyti, jog tikiu, jog pavyks susitarti dėl jaunimo reikalų tarybos sudėties. Ir tikiu, jog ta sudėtis bus kokybiškesnė nei prieš tai buvusios tarybos. Kalbu ne personalijų atžvilgiu, o tarpžinybiškumo. Pirmiausia dėl to, jog siūloma įtraukti į sudėtį jaunimo darbo centro, bei policijos komisariato atstovus. Šių specialistų praktinės ir teorinės žinios leis adekvačiai reaguoti į iškilusias problemas ir priimti teisingiausius sprendimus ieškant būdų palengvinti įsidarbinimo sąlygas, užkertant kelią nusikalstamumo ir žalingų įpročių plitimui bei siekiant jį mažinti. Taip pat manau, jog prisijungus moksleivių atstovui bei profesinio rengimo centro atstovui išgryninsim šių plačių jaunimo grupių problemas.

būtų įkurtas Atviras jaunimo centras. Apie šio centro veiklą jau rašiau savo blog‘e, trumpai paminėsiu, jog esmė yra suteikti jaunimui galimybę praleisti laiką po pamokų, studijų, visų formalių užsiėmimų, neformalioje aplinkoje, kur jaunuolis galėtų užsiimti ta laisvalaikio leidimo forma, kuri jam yra priimtina ir norima tuo metu. Žinot, juokais galiu pasakyti, kur toks centras jau yra įkurtas Marijampolėje: tai Maksimos XXX antrame aukšte, kai jaunimas neturėdamas ką veikti ateina į Maksimos antrą aukštą ir sėdėdamas ant suoliukų klausosi muzikos bei bendrauja su draugais. Šilta, smagu, neįpareigojanti aplinka, tik va viena problema – tai prasilenkia su Maksimos paslaugų teikimo politika ir apsaugos darbuotojai nuolatos jaunimą iš ten veja. Kas žino, galbūt Maksima ateityje įkurs viduje ir atvirą centrą jaunimui, panašiai kaip dabar yra laisvalaikio kambarys vaikams tik jau paauglių užimtumo formate. Atvirų jaunimo centrų praktika Lietuvoje yra išvystyta, todėl tikiu, jog geru kitų savivaldybių pavyzdžiu paseksime ir mes.

Būtų ieškoma jaunimo nedarbo mažinimo būdų. Galiu pasakyti, jog čia pirmiausia turi keistis valstybinė politika ir be visų numatomų informavimo, konsultavimo, vienkartinių verslo skatinimo programų, turi būti skirtas pakankamas dėmesys naujų darbo vietų kūrimui ir lengvatinių sąlygų darbdaviams, įdarbinantiems jaunus žmones, suteikimui. Esu įsitikinęs, jog šiuo atveju patarlė – „duok žmogui žuvį ir jis bus sotus dieną, duok meškerę ir jis bus sotus visą gyvenimą“ netinka, nes nors ir turės tas žmogus meškerę, bet kad šiuo atveju visos balos išdžiūvę ir visos žuvys išgaišę, tai naudos nebus. Kitaip sakant, kaip pavyzdys – nors jaunas žmogus ir baigęs mokslus (turi vadinamą ”meškerę“), bet kad darbo vis tiek nėra.

Būtų ieškoma jaunimo emigracijos mažinimo būdų. Su nedarbo problema vienareikšmiškai susijusi emigracija. Žinoma, emigracija turi ir kitas priežastis, tačiau ilgalaikės kelionės, išvykimas dėl įvairaus pobūdžio persekiojimo ir kt. sudaro nedidelę dalį emigracijos problemos. Nenoriu daugiau plėtotis šia tema, nes tai reikalauja atskiro komentaro išdėstant nuosekliai visą problematiką ir galimybes, noriu tiesiog akcentuoti Marijampolės atvejį vidinės emigracijos kontekste (jau kaip ir buvau minėjęs pradžioje komentaro). Kas padeda pritraukti jaunimą į didžiuosius miestus? Daugiau įsidarbinimo galimybių? Didesnis darbo užmokestis? Manau pirmiausia, tai galimybė studijuoti aukštojoje mokykloje. Marijampolės kolegija vaidina ypač reikšmingą vaidmenį mūsų regione ir pritraukia jaunimą ne tik iš Marijampolės apskrities savivaldybių bet ir iš kitų regionų. Tikiu, jog šios įstaigos administracijos pastangomis, miesto politikų bei Švietimo ir mokslo ministerijos pastangomis Kolegijos prestižas regione tik stiprės ir bus sugebama išlaikyti kuo daugiau miesto jaunimo čia. Kita vertus, manau, jog neblogiausias variantas ateityje, vietoje aukštosios neuniversitetinės mokyklos būtų matyti ir pvz. Marijampolės universitetą. Esu įsitikinęs, jog tokiu atveju, sudarant kokybiškas aukštojo universitetinio mokslo sąlygas Marijampolėje, būtų išlaikoma didesnė dalis miesto abiturientų.

Būtų ieškoma jaunimo laisvalaikio užimtumo didinimo galimybių. Kaip minėjau tiek sporto, tiek neformalaus jaunimo užimtumo srityje yra tam tikrų spręstinų problemų. Jų būtų galima vardint ir apie jas diskutuot daug, tačiau tai yra natūralu, nes kuo geriau turime tuo norime turėti dar geriau ir kiek taisytinų dalykų matome, tiek ir norime, kad jie pasikeistų. Manau, jog čia svarbiausia akcentuoti tarpžinybinį susikalbėjimą. Man labai patiko, prieš pora mėnesių organizuotas bendruomenės vaiko teisių tarybos posėdis, kuriame vaikų teisių specialistai, socialinių reikalų tvarkymo specialistai, sporto specialistai, politikai, prokuroras, policijos atstovas, jaunimo reikalų koordinatorė, visi diskutavome apie jaunimo problemas savivaldybėje. Yra daug lengviau, kai gali vietoje išsamiai diskutuoti ir susidaryti realų problemų vaizdą, kai tau informaciją pateikia įvairių sričių specialistai. Manau, jog tokiu principu turėtų būti ir toliau dirbama jaunimo laisvalaikio užimtumo srityje, kadangi tų spręstinų klausimų iškyla kiekvieną dieną ir tas skirtingų institucijų darbo koordinavimas duoda geriausią rezultatą. Kita vertus, taip pat begalo svarbus ir aktyvus savivaldybės politikų dalyvavimas siekiant, kad toms problemoms spręstis iškiltų kuo mažiau kliūčių.

Taigi, grįždamas prie komentaro pradžios turiu pasakyti, jog Marijampolėje situacija, bendrame savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo kontekste, nėra bloga. Turime visas institucijas reikalingas užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą. Turime reikiamus specialistus, turime aktyvius jaunimo atstovus ir jaunimo reikalams neabejingus politikus. Dabar svarbiausia visiems susėsti ir apsispręsti kuriomis kryptimis judėti toliau, nes nors ir problemų daug, tačiau galimybės taip pat yra plačios. Svarbiausia gera valia ir pasiryžimas atkakliam darbui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s