Gera vieta gyventi, planuoti savo karjerą

Posted on

DSC_8691Kalbino “Miesto laikraštis”. Atsakau į keletą aktualiausių miesto ūkiui klausimų.

– Buvusios P. Armino pradinės mokyklos pastatas vis dar užkaltais langais – skaitytojai domisi, kokių žingsnių savivaldybė imasi įveiklinti šį pastatą, ką ji galėtų padaryti, kad statinys būtų išbrauktas iš Kultūros paveldo, kiek savivaldybei kainuoja šio pastato išlaikymas ir priežiūra?

– Buvusį mokyklos pastatą pardavinėjame aukciono būdu. Tikimės, jog privatus investuotojas įveiklins esamą teritoriją ir ši apleista vieta galės pasitarnauti tiek verslo, tiek gyventojų poreikiams.

Savivaldybė neturi galimybės savo lėšomis tvarkyti paveldosauginio pastato. Šiam pastatui prižiūrėti jau esame išleidę per 10 tūkts. Eur.

Su Kultūros paveldo departamento atstovais situaciją apie savivaldybėje esančius paveldosauginius objektus aptariame periodiškai, tačiau pozicija dėl šio pastato reikšmingumo nėra pasikeitusi.

-Susidaro įspūdis, kad buvusio internato pastatas Pašešupyje niekam nereikalingas – gal jį verta nugriauti, o gal savivaldybė arba statinio savininkai (kas jie?) turi kitų planų? Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Jungiame aukštesnę pavarą smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui Marijampolėje

Posted on Updated on

cropped-gdr_1630.jpgNors Marijampolėje veikiančių ūkio subjektų skaičius per pastaruosius pora metų išaugo nuo 1557 iki 1659 vienetų, o pagal įmonių skaičių tenkančių tūkstančiui marijampoliečių užimame 15 vietą iš 60 savivaldybių, mes socialdemokratai, matome, jog smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) reikalingas išskirtinis dėmesys.

Išskyrę vienu iš prioritetinių tikslų savo rinkimų programoje, esame pasiruošę ateinančių ketverių metų kadencijoje ženkliai didinti smulkaus verslo finansavimą bei tobulinti savivaldybės SVV programą, taip, kad ji dar labiau pasitarnautų verslo rėmimo tikslams, esamam darbo vietų išlaikymui bei naujų kūrimui.

Nuo 2015 m. paramai SVV įmonėms paskirstėme  36,7 tūkst. Eurų.

Didžiausias ūkio subjektų skaičius Marijampolėje užsiima didmenine ir mažmenine prekyba bei transporto priemonių remontu – 425 subjektai. Palyginus Transporto ir saugojimo paslaugomis užsiima dvigubai mažiau – 214 verslo subjektų.

Didžiausia dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos buvo skiriama padengti dalį patirtų įmonės steigimo išlaidų bei padengti dalį palūkanų išlaidų už kredito institucijų suteiktas paskolas.

Be finansinės paramos galimybių matome ir būtinybe skatinti Smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimą įgyvendinant abipusiai naudingus projektus bei užtikrinant SVV įmonėms pagalbą  rengiant investicinius verslo planus, ES fondų finansavimo paraiškas ir kt.

Todėl ir toliau sieksime, kad Savivaldos ir verslo bendravimas ir bendradarbiavimas būtų pagrįstas abipusiu pasitikėjimu, nes kiekviena sėkminga įmonė kuria naujas darbo vietas, pritraukia žmones, skatina nekilnojamojo turto ir paslaugų sektoriaus augimą, prisideda prie savivaldos sociokultūrinio gyvenimo vystymo.

Karolis Podolskis. Savivaldybės reforma, gatvių tvarkymas, renovacija ir kt. (kalbina “Miesto laikraštis”)

Posted on Updated on

26220275_10213045099594184_6914290756506812284_n„Miesto laikraščio“ klausimai savivaldybės administracijos direktoriui Karoliui PODOLSKIUI

– Jau geras pusmetis kaip reorganizuota savivaldybės administracijos struktūra. Kokią pertvarkos naudą jaučiate Jūs, administracijos direktorius, kaip pertvarka atsiliepė gyventojų aptarnavimui?

– Mano nuomone pertvarka 100 proc. pasiteisino. Departamentų funkcijas perėmė kompetentingi, ilgametę patirtį sukaupę skyrių vedėjai. Sprendimus galime priimti greičiau, procesai tapo aiškesni, gyventojų aptarnavimas tapo sklandesnis ir operatyvesnis tiek teikiant paslaugas vieno langelio principu, tiek pateikiant informaciją socialinėje erdvėje.

– Kodėl užtruko Kauno gatvės remontas, ar, savivaldybei paskelbus, kad gatvė bus išasfaltuota iki lapkričio 10 dienos ir kelininkams ėmus skubėti, dėl to nenukentės darbų kokybė? Gal buvo padaryta klaidų pasirenkant rangovą?

-Kauno gatvės asfaltavimo užbaigimui yra pasirengta pilnai. Tai mūsų pagrindinė gatvė, todėl visos detalės turėjo būti apgalvotos kruopščiai, tiek pagrindiniai saugumo, tiek patekimo į kiemus, tiek darnaus transporto judėjimo klausimai.

Šiuo metu Kauno gatvės atkarpoje yra belikę pabaigti užkloti dangą, kas bus padaryta artimiausiu metu, toliau lauks Kudirkos gatvės atkarpa iki sankryžos bei jau kitais metais – šaligatvių sutvarkymo darbai.

– Savivaldybės pranešimuose apie tvarkomas gatves dažniausiai figūruoja Kauno ir R. Juknevičiaus gatvės. Ar kitoms tvarkyti šiemet neskirta lėšų, ar darbai tokie smulkūs, kad apie juos neverta informuoti? Išvardinkite, kokios gatvės dar buvo tvarkomos, kas padaryta/daroma kaimiškose savivaldybės vietovėse?

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Ar Marijampolės kolegijos traukinys jau nuvažiavo?

Posted on Updated on

Prieš du mėnesius Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai susitikime su Marijampolės savivaldos, verslo ir visuomenės atstovais klausė nuomonės dėl tolimesnių Marijampolės kolegijos perspektyvų ir galimybės tenkinti regiono verslo poreikius ruošiant kvalifikuotus įvairių sričių specialistus.

Nors Marijampolės bendruomenė praktiškai unisonu pasisakė už Marijampolės kolegijos savarankiškumo išsaugojimą, panašu, jog kolegijos likimas jau seniai nuspręstas ir ne Marijampolės regiono naudai.

ŠMM sudaryta kolegijų vertinimo darbo grupė siūlo reorganizuoti Marijampolės kolegiją prijungiant ją prie Kauno kolegijos. 

Ką reiškia tokie prijungimai iliustruoja ne tokia jau sena Kėdainių istorija, kuomet Kėdainių kolegija tapusi Kauno kolegijos filialu buvo numarinta, o buvusiose patalpose liko tik vienas darbuotojas – sargas.

Norisi tikėtis, jog Marijampolės nelaukia tokia tragiška baigtis, tačiau ŠMM argumentai pasitikėjimo taip pat nekelia.

Nors šiais metais į kolegiją priimta 110 studentų, o bendras jų skaičius siekia beveik šešis šimtus, Ministerija prognozuoja, jog po keturių metų stojančiųjų visai neliks.

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Marijampolė turi visas galimybes kvalifikuotos darbo jėgos paruošimui

Posted on Updated on

44577921_10215214415185718_183263943827914752_oBesivystant pramonės šakoms bei pritraukiant naujas investicijas į Marijampolę, pagrindine problema su kuria susiduria ir susidurs darbdaviai – kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.

Mes, savivaldos atstovai, tam ruošiamės, ypač matydami įmonių stipriąsias puses plečiant maisto, metalo, medienos gamybą bei kitas verslo rūšis.   

Kvalifikuotos darbo jėgos rengimo sistema orientuota į darbuotojų praktinių įgūdžių stiprinimą ir tobulinimą yra vienas iš mūsų politinių prioritetų savivaldoje.

Tam tikslui Marijampolės kolegijos patalpose steigiame gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą (STEAM) ir įsipareigojame jį finansuoti.

Kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialu, VDU, KTU, Marijampolės kolegija bei VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ esame pasiruošę vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo veiklas, skatinti mokinius atlikti praktikas įmonėse, konsultuoti bei dalintis vertinga patirtimi ir t.t.

Mokslo institucijų bendradarbiavimas su darbdaviais yra garantas, jog perspektyvoje būsime apsirūpinę kvalifikuota, atitinkančia šiandienos poreikius darbo jėga.

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Mūsų planas Marijampolei pasiteisino: sukurta infrastruktūra pritraukia investuotojus, kurie kuria naujas darbo vietas

Posted on Updated on

26220275_10213045099594184_6914290756506812284_nIlgalaikis ir nuoseklus darbas ne tik išgražinti viešąsias erdves, bet ir pritaikyti Marijampolę verslo poreikiams – tapo realybe.

Pritraukdami daniško kapitalo medinių langų gamintoją UAB „Dovista“ visai Lietuvai parodėme savo tikslus vystyti Marijampolę, kaip vieną stipriausių ekonominių centrų šalyje.

UAB „Dovista“ įsikūrusi Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) jau šiai dienai į gamybą yra investavusi per 45 mln. eurų, o iki metų galo bus priėmusi per 250 darbuotojų. Marijampolės LEZ  pagal įveiklinimą yra trečioji iš septynių Lietuvos ekonominių zonų po Klaipėdos ir Kauno.

Savivaldybėje valdantieji esame daugiau nei 15 metų. Nuo pat pradžių žinojome, jog reikia siekti palankių sąlygų verslo kūrimui ir neklydome – tiesioginės užsienio investicijos Marijampolėje per visus tuos metus išaugo keliasdešimt kartų, o nedarbo lygis šio rugsėjo mėnesio duomenimis yra pats mažiausias tarp apskrities savivaldybių ir praktiškai neatsilieka nuo šalies vidurkio (8,2 proc. – Lietuvoje, 8,3 proc. Marijampolėje).

Didžiausia investicijų Marijampolės regione dalis priklauso gamybai. Gamyboje dirba 32 proc. visų regiono dirbančiųjų (Lietuvos vidurkis – 22 proc.).

Todėl buvome ir esame pasiruošę prisidėti, kad maisto, medienos, metalo ir kiti sektoriai būtų konkurencingi bei pajėgūs kurti darbo vietas.

Tam per savivaldybę teikiame valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas, esame įsteigę bei pasiruošę plėsti smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą.

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Renovacija – tiesiausias kelias mažesnių šildymo sąskaitų link

Posted on Updated on

DSC_2007

Nors šių metų ruduo, kiek neįprastai, visus džiugina šiluma, matant ateinančios savaitės prognozes optimizmas mažėja – panašu, jog ateina spalio pabaigai labiau būdingi orai.

Nenorėdami, kad krintanti temperatūra, kaip ta žiema kelininkus, užkluptų netikėtai – nuo  spalio 19 d. skelbiame oficialią šildymo sezono pradžią ir duodame startą šildymo tiekimo organizavimui į gydymo, švietimo ir kitas įstaigas bei gyvenamuosius namus.

Naujo šildymo sezono kiekvieną kartą laukiame su nerimu dėl ženkliai išaugsiančių šildymo sąskaitų.

Valstybinei kainų ir energetikos komisijai (VKEKK) vis dar neperskaičiuojant šilumos bazinės kainos, kilovatvalandės kaina Marijampolėje kiekvieną mėnesį sistemingai kyla (liepa – 6,55, rugpjūtis – 6,61, rugsėjis – 6,93, spalį – 7,15 ct/kW).

Nors ne kartą savivaldybės vardu kreipėmės į VKEKK dėl naujų šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo, panašu, jog net ir perskaičiavus kainą, dėl bendro biokuro ir dujų kainos augimo Lietuvoje (prognozuojamas 15-20 proc.), reikšmingo šildymo kainos sumažėjimo tikėtis neverta.

Read the rest of this entry »

Karolis Podolskis. Politinis stabilumas, darbų tęstinumas bei reikalingi pokyčiai ir toliau išlieka pagrindiniu socialdemokratų tikslu Marijampolėje

Posted on Updated on

20181017_151633Kuo arčiau kitų metų kovo 3 diena (Savivaldos ir merų rinkimai) tuo įdomiau darosi Marijampolės politinėje padangėje.

Judėjimai už ateitį su praeities politikais, partinė migracija, bei protesto partijų kūrimas siekiant paskutinį kartą realizuoti taip niekad ir neįgyvendintas ambicijas. Panašu, jog tikrai politinis medžioklės sezonas atidarytas, o iki kovo 3 d. laukia ne maža populistinė reitingų medžioklė.

Deja, bet mums, Marijampolės socialdemokratams, toks kelias netinka. Esam susitelkę ir toliau pasiruošę dirbti vardan bendruomenės poreikių!

Per šiuos ketverius metus pavyko įgyvendinti eilę svarbių projektų: įrengtos europinio lygio sankryžos, įveiklinta pramoninė zona, renovuotas socialinis būstas, P. Kriaučiūno viešoji biblioteka, sutvarkyta eilė gatvių, dviračių takų ir kt. Read the rest of this entry »

Prasideda išankstinis balsavimas Marijampolės mero rinkimuose

Posted on Updated on

MSR2-510x369Šiandieną Marijampolėje prasideda demokratijos šventė – išankstinis balsavimas savivaldybės mero rinkimuose.

Kuo gi šie rinkimai išskirtiniai?

Pirmą kartą istorijoje turime priešlaikinius tiesioginius mero rinkimus.

Pirmą kartą istorijoje Marijampolės meru gali tapti moteris!

Aktyviai buvo daromi ne tik rinkimų kampanijos, bet ir kelių eismo taisyklių pažeidimai: statomos reklaminės mašinos prie geltonų linijų, klijuojami plakatai ant viešų įstaigų, statomi reklaminiai įrenginiai neturint leidimų ir t.t.

Kaip niekada ankščiau buvo užsiimama dideliu populizmu: nemokamas vanduo, pramogų parkai, sustabdyta emigracija, nemokamos studijos ir t.t

Rinkimų kampanijos pasižymėjo idėjų ir konkrečių siūlymų stoka. Peržiūrėjus Vyriausiosios rinkimų komisijos organizuojamus rinkiminius debatus per Lietuvos ryto televiziją, aiškiai matyti, jog net vienai įtakingiausių žurnalisčių Lietuvoje Daivai Žeimytei, sunkiai pavyko iš kandidatų išgauti konkrečius siūlymus savivaldai.

Tačiau, kokie bebūtų kandidatai, kokius „aukso kalnus“ bežadėtų, Marijampolė visada buvo, yra ir bus – solidi, nuosekli, nesiblaškanti bei užtikrintai sėkmingai besivystanti savivaldybė.

Čia gyvenantys, dirbantys ir kuriantys žmonės daugelį metų dėjo pastangas, kurios dabar vainikuojamos skambiais epitetais apie išpuoselėtą, patrauklų ir įdomų gyventi miestą, todėl aš, šiuose mero rinkimuose, linkęs rinktis nuoseklumą, patirtį, aiškius veiklos principus, konkrečius siekius ir sugebėjimą vienyti bendriems darbams!

Tokiu žmogumi matau Ireną Lunskienę – dabartinę savivaldybės vadovę, kuri tęsia pradėtus darbus ir drąsiai sprendžia iškilusius sunkumus!

Su demokratijos švente!

 

Karolis Podolskis. Naujuosius mokslo metus Marijampolė pasitinka su dar didesniais siekiais

Posted on Updated on

21014204_919828411504137_4826168045645181264_o
Socialinės akcijos “Būk pirmūnas” dalyviai

Praeitą savaitę Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pristatė svarbiausias artėjančių naujų mokslo metų naujienas ir būsimus pokyčius bendrajame ugdyme.

Šie mokslo metai pasižymės ne tik tuo, jog bus dešimčia dienų ilgesni, bet ir tuo, jog visos mokyklos įgyvendins patyčių ir smurto prevencines programas.

Šiais mokslo metais abiturientai jau galės rinktis brandos darbą. Jis neprivalomas, prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau negalės būti privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo.

Kaip teigia Švietimo ministrė, tai pirmieji žingsniai link naujos vertinimo sistemos – kaupiamojo balo, kai svarbūs ne tik formalūs akademiniai pasiekimai, bet ir bendra mokinio veikla.

Kad naujieji mokslo metai jau beldžiasi ir į Marijampolę, pranašauja 9 metus iš eilės, kiekvieno rugpjūčio pabaigoje, organizuojama socialinė akcija „Būk pirmūnas“.

Praeitą savaitgalį vykusi iniciatyva, globojama Marijampolės laikinosios merės Irenos Lunskienės, pakvietė marijampoliečius paaukoti mokyklinių prekių vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Read the rest of this entry »